Yli-ison tehtävät

Yli-iso on isosten isonen. Hänen ryhmänään ovat leirin isoset. Yli-iso johtaa ryhmän valmistelutehtäviä kuten iltaohjelman ja rastiviikkojen valmistusta ja vastaa siitä, että hommat tulevat hoidetuksi ajallaan ja että niissä on otettu huomioon leiriläisten erityistarpeet, turvallisuusseikat ym. Yli-iso ei kuitenkaan voi olla lopullisessa vastuussa ohjelmasta. Tarvittaessa yli-iso keskustelee ohjelmista ohjaajien kanssa ja/tai hyväksyttää iltaohjelman vastuullisella ohjaajalla. Käytännöistä voidaan sopia leirikohtaisesti. Yli-iso on mukana iltaohjelmissa muiden isosten lailla ja toimii ylimpänä tuomarina rastiviikoilla. Isoset voivat pyytää yli-isoa tueksi raamiksiin tai muihin ryhmätehtäviin tai hän voi kulkea kuulostelemassa ryhmien toimintaa ja puuttua niihin tarpeen vaatiessa.
Yli-iso voi myös kokonaan ottaa jonkun isosen tehtävät itselleen, mikäli isonen sairastuu tai hän ei muusta syystä voi hoitaa ryhmänsä ohjaamista.
Yli-iso on osa ohjaajatiimiä ja toimii siltana isoten ja ohjaajien välillä. Yli-iso on mukana ohjaajien palavereissa ja välittää niistä isosia koskevat tiedot isosille ja jakaa mahdolliset tehtävät heille. Yli-iso voi myös välittää isosten toiveita ym. ohjaajille ja varmistaa, että ne tulevat otetuksi huomioon suunnittelussa. Yli-iso pitää muutenkin isosten ääntä esillä ohjaajatiimissä ja huomioi isosten levontarpeen ym. Yli-iso ei kuitenkaan voi asettautua isosten puolelle ohjaajia vastaan vaan hänen tehtävänsä on kuulla isosia ja tuoda heidän viestinsä ohjaajatiimin pohdittavaksi.
Yli-iso valmistaa ja pitää hänelle määrätyt hartaudet ja avustaa tarvittaessa oppitunneissa ym. leiriohjelmassa. Yli-isoa koskevat samat leirin säännöt kuin muitakin.

Vastaa